DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, Buy Definitivni vodic kroz govor tela by Alan; Piz, Barbara Piz (ISBN: ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on.

Author: Faull Gardalmaran
Country: Egypt
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 13 March 2010
Pages: 153
PDF File Size: 12.69 Mb
ePub File Size: 1.44 Mb
ISBN: 936-7-80590-965-6
Downloads: 63646
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajigrel

Antropolog Rej Berdvistel bio je prvi koji se bavio prouava-njem neverbalne komunikacije “kinezije”, kako ju je nazvao. Uopte uzev, drzanje za doruje i hvatanje za lakat prihvatljivi su samo kad postoji bliskost izmeu dveju krz, a i tada inicijato-rova leva ruka zalazi samo u spoljanji obod linog prostora pri-maoca. Na kraju predavanja, svaki stu-dent je propitan, da bi se ustanovilo koliko je nauio i upamtio, i beleen je njegov stav prema predavau.

Budui da je posredi reakcija straha, osmehnue se i rei: Kao tinejder, proda-vao sam erpe i lonce u veernjim asovima, a moja sposobnost da proitam deifnitivni donela mi je dovoljno novca da kupim svoju prvu nekretninu. Takoe, omoguava vam da preuzmete kontrolu, zadirui u njegov lini prostor. Na primer, gojazni ljudi ne mogu da prekrste noge.

Verovatan ishod je da mlai direktor, poto se lroz, zauzi-ma stav s prekrtenim rukama i podignutim palcima. Majmuni i impanze takoe to rade da bi se zaStitile od frontalnog napada.

Omiljen je enama koje ne ele da otkriju da im se neko ne dopa-da, a ostale ene ga obino jasno proitaju kao signal odbijanja. Kako osmeh moe da prevari mozakSposobnost deifrovanja osmeha je, ini vidic, instalirana u mozgu i od pomoi je u preivljavanju. Post on Oct views.

Je T, jeste P vas dvojica videli moju kozu? Kako god bilo, namera mu je da susret protekne pod njegovim uslovima. Analiza stilova rukovanjaRukovanje je ostatak iz nae davne prolosti.

  20 MICROESTUDIOS ABEL CARLEVARO PDF

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela – [PDF Document]

Kad par hoda drei se za ruke, dominantan partner, obino mukarac, malice prednjai, s rukom u gornjem poloaju, dla-na okrenutog unazad, dok je njen dlan okrenut prema napred. Neko ko nosi neodgovarajuu ili tesnu odeu katkada ne mo-e da upotrebljava odreene gestove, a to moe da ima uticaja na 0,0 vor tela. Siemund Frojd je jednom opisao pacijentkinju koja je, iako je g0-vorila da ima srean brak, nesvesno svlaila i navlaila burmu na prst.

Na primer, ako se publika zavalila u sedita, oborenih glava i ruku prekrte-nih na grudima, govornik “obdaren” dobrim zapaanjem naslu-tie da se ono to govori ne “prima” bas najbolje. Ipak, veina ljudi jo uvek veruje da jegovor na glavni vid komunikacije. Poglavlje koje sledi, o tehnikama rukovanja, istraie razloge koji stoje iza ovog uverenja.

Govor Tela Alan I Barbara Piz Pdf 12 firewall bruja gratu « amonmonlo’s Blog

Uoavanje skupova gestova i ne podudarnosti verbalnogka-nala i kanala govora tela predstavlja klju za precizno tumaenje stavova kroz govor tela. Ako elite da neko progovori, moete da upotrebite gest dlan navise u smislu “ustupanja govornice”, daju-i tako toj osobi na znanje da oekujete da neto kae i da ste spremni da je sasluate. Profc-sor Vilijam Fraj sa Stenfordovog univerziteta izvetava da e smejanja znaiti za va organizam aerobiku vebu jednaku de-setominutnom vebanju na maini za veslanje.

Smeh, utvrdio je, ima manje veze s vicevima i smenim priama, a vie s graenjem odnosa.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Mnogi mukarci kau da su im oevi jo kao deacima pokazali kako se rukuje, ali kroz takvu je obuku proao vrlo mali broj e-na. RezimeMalo je ljudi koji imaju bilo kakvu predstavu o tome kako da pri-u drugima prilikom prvog susreta, uprkos injenici da je veina nas svesna da prvih nekoliko minuta tog susreta mogu da stvore ili unite odnose. Ovo53Dajanin ostneh iskpsa uz pogled navile imaoje snazno dejstvo na mukarce i zencjc jcdan od osmeha kojima je ddefinitivni Dajana osvojila srca ljudi jfirom sveta.

  ENERGIETECHNISCHE ARBEITSMAPPE PDF

Ruka se prua s dlanom okrenutim nanie; ruka primaoca protresa se jednom otro i kratko nanie, aOpalti tipzatim dva do tri puta energino u oba pravca, da bi se potom stegla stiskom koji ume da zaustavi dotok krvi u ruku.

Na primer, veina primata raa se sa sposobnou da sisa, pokazujui da govo ona uroena ili genet-ski prenesena. Mukarci su pokuali da pariraju Adamo-vom stisku ruke takvi su oni.

Definitivni vodic kroz govor tela

Dakle, kako je bilo? Namerna upotreba dlanova u svrhu obmaneNeki Ijudi pitaju: U oba sluaja, osmesi se koriste kao gestovi pot-injavanja. Ako, medutim, osoba koristi iste gestove dok sedi za stolom preko puta vas, a vi pokuavate da joj prodate ideju, proiz-vod ili uslugu, to bi moglo pravilno da se protumai kao da znai da ta osoba gaji negativna oseanja ili odbija vau ponudu. To je ono to go-vornici nazivaju sveu publike ili obraanjem grupi. Cin pokrivanja usta moe da upozori roditelja na la, a oso-ba e tokom ivota verovatno nastaviti da koristi isti gest, s timDete govori lasto e se verovatno promeniti brzina kojom ga primenjuje.

Takoe je ustanovio da se osobe koje boluju od ira mrte ee od osoba koje ga nemaju. Svet tada jo uvek nije bio svestan govora tela, ali, kad analiziramo fotografiju, DzFK je, izgleda, intuitivno oseao kako da ga upotrebi.