HOOGTEKAART NEDERLAND PDF

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is vervaardigd door middel van laseraltimetrie. Van de gemeten hoogtes zijn een aantal producten gemaakt. Blad II van een losbladige topografisch – thematische atlas van Nederland. : NETHERLANDS: Nederland; (Hoogtekaart) ; map: Wall Maps: Posters & Prints.

Author: Faujind Kigajar
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 13 January 2008
Pages: 10
PDF File Size: 10.35 Mb
ePub File Size: 18.65 Mb
ISBN: 798-7-69243-479-7
Downloads: 44877
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daigore

Ook gemeenten, bedrijven en onderzoekers gebruiken de gedetailleerde hoogtegegevens. FM Radio Rated 2.

Er zijn geen verdere bewerkingen uitgevoerd. Age rating For ages 3 and up.

Hoogtekaart Nederland

De heuvels in Zuid-Limburg zijn ontstaan door een samenspel van tektonieksedimentatie en erosie. Qr Code Bar Scanner Rated 4 out of 5 stars. Onderstaande kaartfunctionaliteit heeft een trage tot zeer trage prestaties in Internet Explorer 8 en werkt niet goed in Internet explorer 9. Organisaties zoals de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat maken gebruik van het AHN voor water- en waterkeringbeheer.

Aan de hand van de hoogte en het hoogteverloop van het maaiveld wordt bepaald of het water voldoende van het land kan stromen, hoe hoog het waterpeil in de sloten mag zijn, het water in rivieren, uiterwaarden en sloten voldoende kan worden afgevoerd en of de dijken nog hoog en sterk genoeg zijn. Nederland is gevoelig voor klimaatverandering. De hoogste punten op Nederlands grondgebied bevinden zich sinds de staatkundige hervorming van 10 oktober op de Caribische eilanden Saba en Sint Eustatius.

Maps App Discovery Rated 3. The elevation maps are created by Rijkswaterstaat and the dutch waterboards for their use and are made available for free to the general public. Dit artikel bevat een lijst met de hoogste heuvels van Nederland gemeten vanaf zeeniveau. Recommended Your device should meet these requirements for the best experience OS Windows 10 necerland Wie hoottekaart er gebruik van?

  FUNAKOSHI KYOHAN PDF

Zo hebben archeologen aan de hand van kleine hoogteverschillen in weilanden oude nederzettingen opgespoord die voor het blote oog niet opvielen.

This app can Use your location Access your Internet connection Use your pictures library. Sign me up Stay informed about special deals, the latest products, events, and more from Microsoft Store.

System Requirements Minimum Your device must meet all minimum requirements to open this product OS Windows 10 version Hoe een overstroming daadwerkelijk verloopt, hangt af van de lokale omstandigheden en wordt in belangrijke mate bepaald door de hoogteverschillen in een gebied, de aanwezigheid van secundaire dijken, weglichamen, spoorlijnen en dergelijke.

Additional terms Terms of transaction. Report this product Report this app to Microsoft Thanks for reporting your concern. Door de compressie toe te passen wordt de originele LAS file gereduceerd tot ca.

Patronen van overstromingen regionaal verschillend De kans dat gebieden overstromen, is binnen het overstromingsgevoelige gebied niet overal gelijk. Meer informatie over AHN vindt u op www. Gebruikt u Internet Explorer 8 of Internet Explorer 9? How you found the violation and any other useful info. Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis.

Installation Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices. Als bronnen zijn holgtekaart het Actueel Hoogtebestand Nederland van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in combinatie met de CBS bodemstatistiek, en het databestand van dijkringen van Rijkswaterstaat.

In de bijgevoegde kaart is weergegeven welk deel van Nederlane onder NAP ligt en welk deel van Nederland als overstromingsgevoelig gebied kan worden aangemerkt. Puntenwolken De puntenwolk is een LAS file waarbij een classificatie is toegepast op de afzonderlijke punten.

  ANTIGONA SRPSKI PDF

Op basis van de actuele hoogtekaart en de huidige inrichting van Nederland kunnen we stellen dat:. De kans dat gebieden overstromen, is binnen het overstromingsgevoelige gebied niet overal gelijk.

Get Hoogtekaart Nederland – Microsoft Store

Our team will review it and, if necessary, take action. De meting van de looptijd van de laserreflectie en van de stand en positie van het vliegtuig geven samen een heel nauwkeurig resultaat. Daarnaast zijn er per punt extra attributen opgenomen. Sign in to report this app to Microsoft.

Find out which parts are below sea level or see how the rivers created our land.

What’s new in this version Initial release. Onze excuses voor het ongemak. Onze partners AHN is een samenwerking van de provincies, Rijksoverheid en de waterschappen. De onjuiste formulering in het rapport heeft geen consequenties voor deze conclusie.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Op basis van de actuele hoogtekaart en de huidige inrichting van Nederland kunnen we stellen dat: Overstromingsgevoelig gebied In de bijgevoegde kaart is weergegeven welk deel van Nederland onder NAP ligt en welk deel van Nederland als overstromingsgevoelig gebied kan worden aangemerkt.

Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter. To view this map you’ll need to enable javascript.